Niepodległa – trochę historii #5

W pierwszej połowie października 1920 r. oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego weszły do Wilna, pozornie samowolnie, w rzeczywistości jednak na tajny rozkaz Józefa Piłsudskiego. Powstaje państwo Litwy Środkowej, podporządkowane w całości Polsce.

W lutym 1921 r. został podpisany sojusz z Francją,na mocy którego 19 lutego zawarto polsko – francuski sojusz obronny, a dwa dni później polsko – francuską tajną konwencję wojskową, uściślając jej skierowanie przeciw niebezpieczeństwu ze strony Związku Sowieckiego lub Niemiec. Podobny układ został zawarty 3 marca z Rumunią, mówiący o przymierzu odpornym, czyli wzajemnej pomocy militarnej w razie ataku ze strony Rosji.

17 marca 1921 r. Sejm jednogłośnie uchwala Konstytucję, zwaną później marcową. Polska stała się państwem demokratycznym z trójpodziałem władzy.

18 marca 1921 r. został zawarty traktat pokojowy w Rydze kończący wojnę polsko – bolszewicką i wyznaczający granicę Rzeczpospolitej na wschodzie. Polskie granice sięgają więc daleko na wschód (aczkolwiek dużo bliżej niż w 1772 r.) – przetrwają do 1939 r.

20 marca odbywa się plebiscyt na Górnym Śląsku, w wyniku którego Komisja Plebiscytowa przyznaje większość spornego obszaru Niemcom. W wyniku tego na początku maja wybucha III powstanie śląskie, na którego czele stanął Wojciech Korfanty. Powstańcom udało się opanować znaczny obszar plebiscytowy, jednak ostatnecznie zostają pokonani przez Niemców. W październiku 1921 r. Rada Ambasadorów dokonała ostatecznego podziału Śląska.

Pod koniec czerwca 1921 r. Polska dostała zezwolenie od Ligi Narodów na pobyt okrętów wojennych w porcie morskim w Gdańsku oraz założenie na Westerplatte wojskowej składnicy tranzytowej.

1 lipca 1921 r. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą praw kobiet. Od tego momentu kobieta nie jest zobligowana do posłuszeństwa mężowi i może podejmować samodzielne spotkania prawne.

W marcu 1922 r w Warszawie odbyła się konferencja państw bałtyckich – Polski, Finlandii, Estonii i Łotwy. Zawarto na niej układ o przymierzu odpornym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *